schilderijen, pasteltekeningen, portretten, etsen en keramische beeldjes
 
paintings, pastel drawings, portraits, etchings and ceramic statuattes

van / by
Catharina Nieuwenhout

Catharina Nieuwenhout - beeldend kunstenaar te Groningen

Catharina Nieuwenhout maakt etsen, tekeningen, schilderijen en sculpturen in een symbolische beeldtaal. Ze verwijzen naar thema's als emoties, transformatie, mens en natuur en spiritualiteit.

Op aanvraag maakt ze ook portretten. U kunt ook uw tuin door haar laten schilderen

Catharina geeft ook cursussen:

boom met cello

--------------

Actuele en eerdere tentoonstellingen

 

Ik doe allerlei dingen die te maken hebben het zichtbaar maken van je gevoelens en  het transformeren van bewustzijn.

Allereerst ben ik beeldend kunstenaar.
Als beeldend kunstenaar ben ik iemand met een boodschap. In mijn kunst laat ik symbolische beelden zien over een belangrijk onderwerp in deze tijd: het menselijk bewustzijn en die dingen waarmee het verbonden is of zou kunnen zijn.
Wat is dat eigenlijk – mens zijn?  Menselijkheid heeft te maken met vanuit je hart durven leven, met je gevoel. Zonder hart ben je een robot die precies doet wat hem wordt opgedragen.
Door menselijk gevoel van je hart ontstaat begrip. Begrip voor jezelf en voor anderen. Daardoor kun je jezelf leren besturen, maar ook andere mensen accepteren en bereiken. Als je dit vermogen vaak aanspreekt, ontstaat uiteindelijk meer liefde en respect voor alles wat leeft.  De mens leeft op aarde, maar er zijn naar mijn mening ook andere werelden om de mens heen. Die beïnvloeden de menselijkheid van de mens. Ik vind het belangrijk ook die andere werelden te laten zien in mijn kunst. 
Ik maak etsen en houtsnedes, tekeningen en schilderijen. Soms maak ik ook kleischulpturen.

Verder geef ik ook workshops en korte schildercursussen.


  “ Being a creator of fine arts for me means: continuing to learn a profession, and at the same time surrendering to an intuition that will guide me further than technique ever will. Tuning into the right frequency is a very important process. If I enter the essence of an image, I am guided by that voice. It tells me what is valuable and what is not. Ultimately, the judgement of others is not what guides me. That is why making art is a process of letting go off the fear of standing on your own two feet. Sometimes, when I look at my work from a distance, I am like Lot’s wife who looked back and turned into a pillar of salt. But during those times that I do have enough faith and I succeed in expressing what I perceive to be valuable, I experience a feeling of complete freedom and happiness that I cannot find anywhere else.

I give workshops in painting and drawing and I give creative therapy.

schilderijen en pasteltekeningen:
portretten
etsen & lino / houtsnedes
keramische beeldjes
naar de fantasie
naar de natuur
    muziek diversen  
     
muurschilderingen
   

paintings and pastel drawings:
portraits
etchings & charcoal drawings
keramic statuettes
from fantasy
from nature
    music various  
     
wall paintings
   

Over Catharina Nieuwenhout (18-11-1961)

Na het Gymnasium begon Catharina Nieuwenhout met de studie Psychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Maar zoals haar ook op school al was aangeraden, bleek al snel dat zij op de kunstacademie beter op haar plek was. Aan de Academie voor Beeldende Kunst Minerva in Groningen studeerde zij af in de richtingen Schilderen en Grafiek.

Na een HBO opleiding Creatieve Therapeut beeldend in Nijmegen was Catharina Nieuwenhout een tijdlang met veel plezier werkzaam als creatief therapeut. Bij Israna heeft ze een vierjarige opleiding tot Spiritueel Meester afgerond (natuurlijk is dat meesterschap relatief).

Haar kunstenaarschap kenmerkt zich door een fascinatie voor het onzichtbare, zoals het onhoorbare een fascinatie voor de musicus kan zijn. Schönberg verwoordde het zo: "Ich fühle Luft vom anderem Planeten". Voor haar als beeldend kunstenaar vormt dit een echte uitdaging!

Als kunstenaar is ze veelzijdig. Ze maakt etsen, schilderijen, pasteltekeningen, lino’s en keramiek. Op grafiek ligt momenteel de meeste nadruk.

 

 

About Catharina Nieuwenhout (Nov. 18th 1961)

Catharina Nieuwenhout began her studies in Psychology at the University of Groningen after she left the Gymnasium. But as she had been advised in school before, the Academy of the Arts was a better place for her. At the Academy Minerva in Groningen she graduated in Painting and Graphic Arts.

Catharina Nieuwenhout also worked as a therapist for a while after finishing her studies Creative therapy in Nijmegen. She has also completed a 4-year course for Spiritual Master at Israna (of course, mastership is relative).

Her artistry marks itself by a fascination for the invisible, in the same way a musician is fascinated by what he cannot hear. Schönberg put it like this: “Ich fühle Luft vom anderem Planeten” (“I feel the air from other planets”). For Carin this is her real challenge as an artist!

As an artist Catharina is many-sided. She makes etchings, paintings, pastel drawings,
linos and ceramics. Graphic work is now emphasized.


U kunt mij bereiken / You can reach me
telefoon. 06-19592291 / phone +31 (0)6 19592291
email: [email protected]Selfportrait - gemengde techniek / mixed technique - 25 x 32,5 cm - 400 euro


 

 

This site is a service from:
Van der Molen Financial Services

Dr. Hugo H. van der Molen
Wederikweg 114, 9753 AE Haren
tel: 050-5348795   
email: [email protected]
website: www.mijnkunstverkopen.nl


Facebook / Linkedin

terug naar / back to:
inhoudsopgave/ contents

verkoopvoorwaarden

koopvoorwaarden

 


website voor Nederlande kunstenaars

Nederlandse stillevenschilders