MIJNKUNSTVERKOPEN.NL
aan- en verkoop van kunst door en voor particulieren

(art buying and selling from / to private persons: ask for an English translation of buying and selling conditions )

KOOPVOORWAARDEN:

Deze website wil voorzien in de behoefte van veel particuliere kunstbezitters om eens iets van hun kunstvoorwerpen te verkopen zonder zich direct bij een veilinghuis te melden. Als koper vindt u wellicht voor niet te veel geld iets van uw gading.

De koper is geen provisie verschuldigd, maar draagt zelf de kosten van het ophalen of laten bezorgen.

De opgegeven prijzen zijn vaste prijzen. Hierop kan niet worden afgedongen.

De verkoper betaalt ons een provisie van 10% + daarover 19% BTW, dus tesamen 11,9% over de op deze site aangegeven prijs.

Indien u belangstelling heeft voor een kunstwerk krijgt u van ons het telefoonnummer van de verkoper, maar nog niet zijn / haar naam en woonplaats. De verkoper ontvangt van ons wel uw naam en telefoonnummer. U wordt geacht ons uw volledige naam, woonadres (geen postbus nr.) en privé telefoonnummer te verstrekken en uw emailadres (indien beschikbaar).

U wordt geacht ons binnen 2 weken in te lichten over het verloop van een mogelijke aankoop.

Voorwaarde voor deelname is dat u zich verplicht ons binnen 1 week na de aankoop schriftelijk of per email in kennis te stellen van de aankoop en de feitelijke prijs die is betaald.

Ook verplicht u zich ons in kennis te stellen van eventuele redenen dat een koop niet doorgaat: vooral m.b.t. eventuele gebreken, die niet op de site waren vermeld.
Uiteraard is er niets mis mee als u bij bezichtiging besluit dat u het kunstwerk niet mooi genoeg vindt om het te kopen.

Door het tonen van belangstelling voor een kunstwerk op deze site wortd u geacht accoord te gaan met de hier beschreven verkoopvoorwarden.


verkoopvoorwaarden

inhoudsopgave


Deze site is een activiteit van:

Van der Molen Financial Services
Dr. Hugo H. van der Molen
Wederikweg 114, 9753 AE Haren
tel: 050-5348795    fax: 050-5340852
email: [email protected]
website: www.mijnkunstverkopen.nl
Kamer van Koophandel te Groningen, no. 02046109


Facebook / Linkedin

Google
 
Web www.hugovandermolen.nl